Book a Free Consultation

Let’s get started.

Request a free consultation
Incomplete field(s). Please fix the errors and try submitting again.

Mga Injury lawyer nga makasultig Cebuano

';

Kami maoy law firm nga nagpokus sa mga naangol sa aksidente, sa insurance ug disability nga nagaserbisyo sa tibuok Atlantic Canada. Nagtabang mi sa mga tawo nga naa sa tibuok Atlantic Canada nga naangol sa aksidente o wala tuguti nga makadawat ug disability benefits.

Kon naangol ka tungod sa aksidente o wala tuguti nga makadawat ug disability benefits, tabangan ka sa among law firm aron masiguro nga imong madawat ang nahiangay nga benepisyo.

Request a free consultation - CEBUANO
Incomplete field(s). Please fix the errors and try submitting again.

Kon nganong gikinahanglan nimo ang MacGillivray Injury Law

Kapin sa 30 ka tuig nga kasaysayan sa among firm, gipauswag sa MacGillivray Injury Law ang iyang pamaagi sa paghatag ug propesyonal legal nga serbisyo sa among mga kliyente. Ingon nga ang pagkaangol sa aksidente ug insurance maoy bugtong pokus sa MacGillivray Law, nasabtan namo kon unsa ang nasinatian sa among mga kliyente ug kon unsa ka lisod ug makapa-stress ang proseso. Ang among mga dekada nga kasinatian nag-umol sa among mga proseso aron mahupay ang pipila ka stress ug kalisdanan nga puwedeng masinatian sa among mga kliyente panahon sa ilang pakigbisog.

MacGillivray Law maoy usa ka teknolohikal nga tigpalambo sa legalidad. Ang among team gipalihok sa labing maayo nga pagdumala sa file ug mga himan sa komunikasyon sa kliyente aron masiguro nga wala mi nag-atubang sa mga internal nga paglangan ug makapukos kanimo ug sa imong kaso.

Adunay mga bentaha sa pagpabilin sa usa ka abogado human sa pagkaangol sa usa ka aksidente sa sakyanan. Makapadali ni sa imong kaso, makapili ang abogado ug hustong mga eksperto nga makaapil, maprotektahan ang imong mga katungod sa paghatag ug mga pahayag, makatabang nga makuha ang coverage alang sa medikal nga pagtambal, makahatag ug kalinaw sa hunahuna atol sa proseso, ug makahatag kanimog katungod aron makakuha ug patas nga bayad.

  • Kapaspason:Ang mga kompanya sa insurance naay tala orasan samtang ang tawo nga naangol mahimong magkinahanglan ug paspas nga resolusyon aron mapagaan ang mga presyur sa panalapi.
  • Kasaligan nga Ebidensya:Sa bisan simpleng mga kaso, ang usa ka naangol nga tawo mahimong gikinahanglang mohatag ug ebidensya gikan sa mga doktor ug mga tighatag sa pagtambal ngadto sa usa ka hukom. Sa mga kaso nga mas seryoso ang pagkaangol, ang usa ka nasamdan mahimong magkinahanglan ug mga opinyon gikan sa mga eksperto apil na ang mga medikal nga espesyalista, mga inhenyero, ug mga eksperto sa ekonomiya nga naa sa file sa mga hukom aron ilang ipangatarongan kon unsay angay ikabayad kanimo. Ang usa ka maayo nga abogado nahibalo kon unsay ilang gikinahanglan ug pondohan ang gasto sa pagkolekta niini nga mga report para kanimo.
  • Mga pahayag:Ang mga butang nga imong gisulti o ang paagi sa imong pagtubag sa mga pangutana mahimong tangtangon gikan sa konteksto ug sa ulahi gamiton batok kanimo. Sa tabang sa usa ka abogado, makabaton ka ug suporta aron malikayan ang kasagarang mga lit-ag ug matino nga ang imong mga pahayag klaro ug dili masayop sabton.
  • Medikal nga Pagtambal:Ang medikal nga pagtambal importante sa imong kaso ug sa imong pagkaayo. Naa kay katungdanan sa pagpagaan sa imong mga pagkaangol o mosulay nga mamaayo, mao nga kinahanglan nimong sundon ang mga rekomendasyon sa imong medikal nga team alang sa medikal nga pagtambal ug mga tabang. Usahay, lisod ang pagkuha ug pondo alang sa pagtambal gikan sa imong kaugalingong kompanya sa insurance. Ang maayo nga abogado adunay mga himan aron madasig ang imong kaugalingong kompanya sa insurance aron matino nga husto nilang gipondohan ang imong medikal nga pagtambal.
  • Kalinaw sa Panghunahuna:Sa coverage sa accident insurance adunay mga kausaban, mga kabag-ohan, ug mga kapadapatan. Trabaho sa imong abogado nga masabtan ang imong espisipiko nga mga kahimtang ug ipadapat ang balaod ug mga benepisyo nga available alang niana. Angayng subayon sa abogado ang mga timeline ug iyang tinoon nga wala’y nawala. Naa ang usa ka maayo nga legal nga grupo aron hatagan kag kasiguruhan ug tabangan ka nga dili kaayo ma-stress, aron mahibaloan nimo nga na-cover ang imong mga panginahanglan ug wala ka’y nahimo nga sayop.
  • Katarongan:Kon nakigsabot ka sa mga kompanya sa insurance, mahimo nimong bation nga duna kay katarongan pinaagi sa paghulga nga mag-hire kag abogado. Bisan kon mahimo nimong tukmang pabilhan ang imong kaso, ang hulga sa pagkuha ug abogado dili igo. Aron adunay katarongan, ang kaso kinahanglan nga madokumento sa hustong paagi nga dunay saktong ebidensya aron ang insurance adjuster makapangatarungan sa paghusay sa mga ehekutibo sa insurance nga nagdumala kanila. Ang hulga sa pagkuha ug abogado maoy usa ka malumo nga hulga nga dili makapabalaka sa kompanya sa insurance. Ang pagbaton ug abogado nga makatukod ug ebidensya ug magamit ang proseso niini, makatabang aron makuha ang patas nga husay nga makahimo ug dakong kalainan.
Request a free consultation - CEBUANO
Incomplete field(s). Please fix the errors and try submitting again.

Pag-ila sa isigkatawo

Ang mga ganti gikan sa among isigkatawo nagpakita nga kami maoy nagpanguna nga personal injury lawyers sa Atlantic Canada.

Among Team

Sa balaod sa MacGillivray, kami dunay team sa 34 ka mga abogado, 26 ka paralegal ug 51 ka mga kawani nga nagtinabangay aron ihatod ang propesyonal ug mabinationg legal nga serbisyo sa among mga kliyente. Sa kinatibuk-an, gisiguro sa among team nga dunay kapin sa 1,500 ka mga kliyente ang nabayran sa 2023.

Ang among team nagsultig 12 ka pinulongan, lakip ang cebuano. Mahimo kang komportable sa pagkahibalo nga duna kay legal nga team nga nagsulti sa imong pinulongan ug nakasabot kanimo.

Libre ang mga konsultasyon.

Kon gusto nimong mahibaloan ang imong legal nga mga kapilian nga wala’y obligasyon, kontaka mi karon aron mahikay ang libre nga konsultasyon.

Request a free consultation - CEBUANO
Incomplete field(s). Please fix the errors and try submitting again.

Dili ka magbayad daan.

Mabayaran lang mi kon nakab-ot namo ang paborableng resulta sa imong kaso. Ang contingency fee maoy usa ka gisabotan nga porsyento sa nakadaog nga settlement.

Unsa ang unang lakang?

Human mapabilin, among gitigom ang tanang gikinahanglan nga dokumentasyon ug ebidensya para sa imong file. Naghimo mig mga lakang sa pagpasaka sa imong kaso sa korte ug makigkontak sa mga tawo ug/o mga ahensiya diin among ipasaka ang kaso.

Request a
Free Consultation

MacGillivray Law is a personal injury law firm with offices in Nova Scotia, New Brunswick, and Newfoundland and Labrador. We serve clients all across Canada.

If you cannot travel to one of our offices, we will accommodate your circumstances and travel needs. We can provide a consultation by phone, Zoom, or FaceTime, or travel to meet you in your home when required.

If you would like to learn your legal options at no obligation, contact us today to set up a free consultation.

Request a free consultation
Incomplete field(s). Please fix the errors and try submitting again.